Adresa

Мајке Јевросиме 51

Београд, Србија.

Radno vreme

Pon - Pet: 10 - 14

Prijem stranaka

Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji

Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji

NOКS predstavlja instrument za identifikovanje, kreiranje i razvrstavanje kvalifikacija, u skladu sa zahtevima tržišta rada, daljeg učenja, nauke i društva u celini.

PROČITAJTE VIŠE
Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji

Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji

NOКS predstavlja instrument za identifikovanje, kreiranje i razvrstavanje kvalifikacija, u skladu sa zahtevima tržišta rada, daljeg učenja, nauke i društva u celini.

PROČITAJTE VIŠE

Регистри

Nacionalne kvalifikacije

Nacionalne kvalifikacije su kvalifikacije koje se mogu steći u Republici Srbiji, formalnim i neformalnim obrazovanjem i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja. Pojedinac stiče kvalifikaciju, odnosno javnu ispravu (diplomu ili sertifikat) kada nadležno telo utvrdi da je dostigao ishode učenja u okviru određenog nivoa i prema zadatom standardu kvalifikacije. Nacionalne kvalifikacije su prema složenosti razvrstane u 8 nivoa uz uvažavanje potreba i mogućnosti pojedinca za učenje i razvoj tokom celog života.

PRETRAŽITE
Nacionalne kvalifikacije

Standard kvalifikacija

Standard kvalifikacije - opisuje sadržaj određene kvalifikacije na nacionalnom nivou, nezavisno od ustanove u kojoj se ta kvalifikacija stiče. Standard sadrži opis ishoda učenja, kao i podatke o kvalifikaciji na osnovu kojih se vrši određivanje nivoa, njeno razvrstavanje i vrednovanje. U okviru standarda kvalifikacije, svaka pojedinačna kvalifikacija dobija i obeležje nivoa Evropskog okvira kvalifikacije, čime se svakom građaninu Republike Srbije olakšava proces upoređivanja odnosno razumevanja i tumačenja kvalifikacije u međunarodnom kontekstu.

Standard kvalifikacija

JPOA

JPOA je škola (osnovna ili srednja) ili druga organizacija koja je dobila odobrenje za sprovođenje aktivnosti obrazovanja odraslih. Status javno priznatog organizatora aktivnosti može se steći za aktivnosti:

1) kojima se stiču kompetencije i/ili kvalifikacije za obavljanje, usavršavanje ili promenu zanimanja putem neformalnog obrazovanja odraslih i priznavanja prethodnog učenja,

2) kojim se unapređuju znanja, veštine i sposobnosti, radi ličnog i profesionalnog razvoja i društveno odgovornog ponašanja, unapređivanja kvaliteta života, opšteg obrazovanja i kulture putem neformalnog obrazovanja i informalnog učenja

3) karijernog vođenja i savetovanja.

PRETRAŽITE
JPOA

PODNESITE

Podnesite incijativu za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije

Inicijativa je instrument kojim se pokreće postupak za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije, propisan Zakonom o NOКS-u. Sadržaj i forma Inicijative propisani su i obavezujući za svakog ko predlaže novu kvalifikaciju.

Podnesite incijativu za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije