21. 05. 2021. 15:14   >>  11:56 0

Израђен нацрт Методологије за развој програма обуке заснованих на стандардима квалификација

На иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“, израђен је нацрт Методолoгије за развој програма обуке заснованих на стандардима квалификација.

Основни приступ у развоју програма обука у оквиру предложене методологије заснива се на стандарду квалификације, односно трансформацији стандарда квалификације у програм обуке. Циљеви програма, исходи и садржаји учења и други елементи програма екстрахују се из стандарда квалификације и структуирају у функционалну програмску целину.

Сврха Методолoгије за развој програма обуке заснованих на стандардима квалификација је:

  • креирање јединствене и кохерентне процедуре за развој програма обуке за рад у струци и стицање квалификација и стручних компетенција;
  • осигурање квалитета процеса учења и квалитета исхода учења;
  • унапређење могућности институција за образовање да шире своју образовну понуду путем развоја нових програма обуке;
  • стварање предуслова за успостављање система провере постигнућа и и система за признавање претходног учења.

Документ је намењен организацијама за образовање и обуку (школама и другим организацијама) које су заинтересоване за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА). Имајући у виду да ће у неформалном образовању одраслих школе и друге организације имати могућност да самостално припремају програме обука заснованих на стандарду квалификације, јасно описан методолошки приступ требало би да осигура квалитет обука и поступака за признавање претходног учења и допринесе повећању релевантности система образовања и обучавања одраслих.