24. 05. 2021. 09:15   >>  09:24 0

НОКС портал креће са радом

МПНТР и Агенција за квалификације покрећу портал Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС портал).

НОКС портал обухвата Регистар НОКС-а, којег чине Подрегистар националних квалификација, Подрегистар стандарда квалификација, као и Подрегистар јавно признатих организатора активности образовања одраслих са послодавцима код којих се обавља практичан рад (Подрегистар ЈПОА). Регистар НОКС-а омогућава да систем квалификација Републике Србије буде транспарентан, упоредив и доступан свим грађанима.

Поред претраге Регистра, НОКС портал омогућава и електронско подношење Иницијатива за развијање и усвајање стандарда квалификација, чиме се процес предлагања нових квалификација дигитализује и убрзава.